Türkiye’de birçok Roman, barınma ve eğitim haklarına erişemiyor

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG)’nun ortaklaşa hazırladığı “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik:

Türkiye’de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” adlı rapor kamuoyuna açıklandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve İngiltere Büyükelçiliği’nin desteğiyle hazırlanan bu çarpıcı rapor, Türkiye’de Roman nüfusunun barınma ve eğitim haklarını kullanmada karşılaştıkları sorunları sahada toplanan bilgilerle ortaya çıkarırken, bu sorunların uluslararası standartlara uygun olarak nasıl çözülmesi gerektiğine dair de bir yol haritası çiziyor.

Toplam sayısının iki milyon ila beş milyon arasında olduğu düşünülen Türkiye’deki Roman nüfus ve Abdallar gibi benzer toplumsal gruplar, zaman zaman nefret söylemi ve şiddet tehdidinin hedefi oluyor; aşırı yoksulluk ve dışlanmaya kadar hayatlarının neredeyse her alanında ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Roman topluluklarla yapılan kapsamlı saha çalışmalarının ve masaüstü araştırmasının bir ürünü olan “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye’de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” raporunda, barınma ve eğitim gibi iki önemli alanda Roman toplulukların karşı karşıya kaldıkları engeller şöyle sıralanıyor;

Evsizlik En Büyük Sorun

Raporda evsizlik birincil mesele olarak tanımlanırken, evsiz Roman ve Romanlar gibi yaşayanlar için ihtiyaç duyulan konut sayısının en az 3 milyon olduğu belirtiliyor. Barınma hakkının güvenli, barış içinde ve insan onuruna uygun bir yerde yaşama hakkı olarak tanımlandığı raporda; Romanların bu alanda uğradığı ayrımcılığa dikkat çekiliyor:

Uşak ve Diyarbakır’da kiracı adaylarının Roman olduğunu anlayan bazı ev sahipleri kira sözleşmelerinin feshi yoluna giderek evlerini kiralamaktan vazgeçmiştir veya bu kişilere doğrudan ev kiralanmak istenmemiştir. Benzer bir durum ev sahiplerinin Roman olduğu durumlarda Roman olmayan kişilerin evi kiralamak istememesi biçiminde de ortaya çıkabilmektedir.”

Rapordaki tespitlere göre Romanlar ve Romanlar gibi yaşayanların çoğu yoksul olup %80’i gecekondularda ve bir kısmı kentsel dönüşüm projelerinin tehdidi altında olan yoksul mahallelerde yaşıyor.

Dökümanın tamamına buradan erişebilirsiniz. http://www.sifirayrimcilik.org/2017/06/turkiyede-bircok-roman-barinma-ve-egitim-haklarina-erisemiyor/

Bu yazıyı paylaşın...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.